Een duik in de wereld van drie Intern Begeleiders: ervaringen en inzichten

Stap in de boeiende wereld van drie ervaren intern begeleiders binnen stichting Penta: Petra Dekker, Jacqueline Schouten en Valeska Kempers. Samen delen ze jaren aan onderwijservaring, waarbij elk een unieke reis heeft doorgemaakt in de interessante omgeving van basisscholen. Ontdek hoe hun toewijding aan interne begeleiding impact maakt op het onderwijslandschap.

Petra Dekker: Op ontdekkingstocht door Intern Begeleiderschap

Maak kennis met Petra Dekker, een doorgewinterde professional met 22 jaar dienst op basisschool De Wingerd. Met haar ervaring als leerkracht in de bovenbouw tijdens haar stage, heeft ze zich ontwikkeld tot een gepassioneerde intern begeleider. Haar carrière begon uit nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang en transformeerde gestaag. Zonder een formele opleiding als vertrekpunt voor Intern Begeleider, heeft ze later met succes haar studie Intern Begeleider aan Fontys voltooid. Petra vervult al 17 jaar met passie de rol van intern begeleider, een positie die ze nog steeds met volledige toewijding omarmt. Haar reis is doordrenkt met rijke ervaring en een bevlogenheid voor onderwijs, gekenmerkt door het benodigde enthousiasme, optimisme en realisme, inclusief de daarbij behorende uitdagingen.

Jacqueline Schouten: Een gewaardeerde kracht in het onderwijs

Jacqueline Schouten, een onderwijspionier met meer dan 30 jaar ervaring, begon haar carrière als zorgcoördinator met slechts twee uurtjes per twee weken. Deze bescheiden start groeide uit tot een boeiende en inspirerende loopbaan. Van basisschool De Duiventil (nu bekend als basisschool De Ceder) tot de Roald Dahlschool; Jacqueline begon als leerkracht voor groep 3 tot en met 8 om later de rol van intern begeleider te omarmen. Ze heeft een bijzondere affiniteit met kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Valeska Kempers: Een frisse wind in Intern Begeleiding

In november 2021/2022 startte Valeska Kempers als SEN-leerkracht (Special Educational Needs) op de Jozefschool, met de ambitie om in de toekomst intern begeleider te worden. In het schooljaar 2022/2023 is zij gestart met de opleiding tot intern begeleider en heeft zij taken van de schoolleider overgenomen. Momenteel is zij de enige intern begeleider binnen de Jozefschool. Haar ervaring in het voortgezet onderwijs was gedurende het schooljaar 2021/2022, van de zomer tot de herfstvakantie. Dit bleek niet de doelgroep te zijn waarmee ze wilde werken. Met haar specialisatie in autisme en hoogbegaafdheid verrijkt ze haar rol als intern begeleider op effectieve wijze.

Persoonlijke groei en uitdagingen

Te midden van deze verschillende reizen delen Petra, Jacqueline en Valeska hun persoonlijke groei en de uitdagingen die ze trotseren. Petra benadrukt de geleidelijke transformatie in de rol van intern begeleider, gestart vanuit nieuwsgierigheid en voortdurend verfijnd met vereiste vaardigheden. Jacqueline voegt hieraan toe dat krachtig functioneren als intern begeleider, vooral met een achtergrond als leerkracht, cruciaal is. De kunst van begrip voor elkaars rollen en heldere communicatie vormen de kern om tot ontwikkeling te komen. Realisme en ervaring, volgens Petra, vormen onmisbare pijlers voor intern begeleiders in het begrijpen van onderwijsuitdagingen.

Valeska deelt haar ervaringen als intern begeleider en SEN-leerkracht, waarbij ze de nadruk legt op het begrip van specifieke behoeften van kinderen en het vinden van doeltreffende oplossingen. Haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen weerspiegelt haar enthousiasme en inzet voor het onderwijs.

Evoluerende rollen en maatschappelijke uitdagingen

Het gesprek verschuift naar de evoluerende rollen van intern begeleiders, nu vaak aangeduid als kwaliteitscoördinatoren. Ze delen inzichten over het organiseren van ondersteuning, kennisdeling en efficiënte coördinatie van taken. Petra benadrukt het belang van verantwoordelijkheden toewijzen op basis van expertise.

Uitdagingen, zoals jeugdzorg en maatschappelijke problemen, komen ter sprake, en de noodzaak om gezamenlijk oplossingen te vinden wordt benadrukt door Jacqueline. Valeska werpt licht op passend onderwijs en de groeiende complexiteit van problematiek op reguliere basisscholen, waarbij ze de cruciale rol van intern begeleiders in het creëren van verbinding onderstreept.

Afsluitende reflecties

Maatschappelijke invloeden en toekomstvisies

Het gesprek verkent de invloed van sociale media en de uitdagingen waarmee leerkrachten worden geconfronteerd, met betrekking tot bedreigingen en complexe situaties. Zorgen over de hoge verwachtingen en gevoeligheden waarmee kinderen vandaag de dag worden geconfronteerd, vinden een plek in het gesprek.

Standpunten worden gedeeld over het huidige onderwijssysteem en ze benadrukken de behoefte aan meer aandacht voor het kind als geheel, niet slechts gefocust op toets resultaten. Het belang van het geven van een stem aan kinderen en het flexibel meebewegen met maatschappelijke veranderingen worden benadrukt.

Het gesprek sluit af met de erkenning dat het netwerk van intern begeleiders binnen stichting Penta een waardevol professioneel platform is. Deelnemers delen informatie, ondersteunen elkaar en werken gezamenlijk aan positieve groei in het onderwijs. Deze drie intern begeleiders, gedreven kwaliteitscoördinatoren, hebben nog talloze hoofdstukken te schrijven in het boeiende verhaal van onderwijsontwikkeling.