Adviseur Mens & Werk: het nieuwe perspectief op P&O

Als Adviseur Mens & Werk bij Stichting Penta, heeft Jennifer van Dalen haar visie om waardengedreven te kunnen werken, vanuit vakmanschap ontwikkeld. P&O-adviseur is volgens haar een term die niet meer past bij de huidige maatschappij en de veranderende arbeidsmarkt. In dit artikel vertelt Jennifer over haar perspectief op P&O en hoe wij dit toepassen binnen Stichting Penta.

De visie van Adviseur Mens en Werk

De meeste gebruikte termen voor de afdeling die zich bezighoudt met ‘de mens in de organisatie’ is de Afdeling P&O of Afdeling HRM. Voor mij is ‘Mens & Werk’ passender. ‘Mens’ gaat voor mij om het zien van de mens. De ruimte krijgen om jezelf te zijn en je te ontwikkelen tijdens de bijdrage die je levert aan het behalen van organisatiedoelen. ‘Werk’ gaat om het werk wat je vandaag doet en het werk dat je in de toekomst gaat doen en de ontwikkeling daarnaar toe; het gaat om veranderingen in het werk, op de arbeidsmarkt én ook om de wijze waarop werk wordt gedaan. In samenwerking met wie en met welke middelen. Ook gaat het om de ‘&’: de wisselwerking tussen wat breng jij als mens mee naar en in je werk en hoe beïnvloedt het werk jou in je ontwikkeling als mens. En als je het achter elkaar zegt dan krijg je ‘mensenwerk’. Dat past toch prachtig bij het onderwijs 😉

Wat is jouw werk als Adviseur Mens & Werk?

Ik houd me bezig met allerlei vraagstukken die er zijn rondom ‘mensen in organisaties’. Het gaat het om: Hoe zorgen wij voor voldoende medewerkers? Hoe zorgen wij voor de juiste expertise? Hoe kunnen wij technologie inzetten om ons werk makkelijker te maken? Hoe zorgen wij voor inclusieve teams, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren? Hoe zorgen wij voor verbinding? Dat medewerkers worden gezien en gehoord. Hoe zorgen wij ervoor dat medewerkers gezond hun pensioen kunnen halen? Wat betekenen al deze thema’s voor ‘goed werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’? Welke stijl van leidinggeven hoort hierbij? Hoeveel ruimte / autonomie krijgen medewerkers om zelf invulling te geven aan hun vak? Hoe delen wij met elkaar onze successen en ons falen? De arbeidsmarkt verandert voortdurend en het is belangrijk om hierop in te spelen. Welke mensen zijn er nodig voor welke functies? Welke competenties en vaardigheden zijn er nodig om het juiste te doen voor de leerlingen? Welke scholing of ontwikkeling is daarvoor nodig? Hoe kunnen wij duurzame inzetbaarheid vormgeven? Hoe kunnen wij de balans tussen werk en privé verbeteren? Dit zijn slechts enkele vragen die een antwoord nodig hebben om de veranderende arbeidsmarkt bij te houden.

Er is niet één antwoord op deze vragen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het proces in de organisatie ondersteunen waardoor er antwoorden komen op deze vragen, zodat wij kunnen doen wat nodig is in de school voor de leerlingen, is een belangrijk deel van mijn werk. 

Betrokkenheid, autonomie en competentie

Volgens mij is er ook een overlap tussen het werken in de klas en het werken in het team Mens & Werk. De stelling: ‘Er zijn drie psychologische basisbehoeften belangrijk voor welzijn en groei: betrokkenheid, autonomie en competentie.’ Dit is voor veel medewerkers in het onderwijs een bekend gegeven. Het wordt veel toegepast in de klas bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dit is ook voor het team Mens & Werk de basis voor de ontwikkeling van Penta, alle teams en individuele mensen. Wij zijn binnen Penta allemaal bezig met het ondersteunen van het proces van groei en ontwikkeling, maar wel met een andere scope. Vanuit deze gemeenschappelijke basis kunnen wij een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en zo samen betekenis geven aan wat wij willen doen en bereiken. 

De operationele kant van Mens & Werk

Behalve de ontwikkelende, beleidsmatige kant van Mens & Werk, houden wij als team Mens & Werk ons bezig met de tactische en operationele kant. Bijvoorbeeld: zorgen dat verlofaanvragen worden verwerkt op basis van de CAO Primair Onderwijs en belastingregels; het opmaken van werkgeversverklaringen; het maandelijks verwerken van de salarissen; vragen beantwoorden van medewerkers en/of leidinggevende over de toepassing van de CAO-PO of over het beleid van Penta of een bijdrage leveren aan het bestuursverslag van Penta. 

 

Conclusie

Als Adviseur Mens & Werk ziet Jennifer van Dalen de toekomst met vertrouwen tegemoet. Penta samen verder ontwikkelen in het belang van de kinderen door samen betekenis te geven.