Een verhaal van lezen en groeien op oecumenische basisschool Ichthus

De uitdaging

Eerder sprak ik met Rozanne Hooijmans, een bevlogen leerkracht van groep 3 op oecumenische basisschool Ichthus. Samen met drie collega’s, uit elke bouw één, zijn ze samen actief in de leeswerkgroep. De missie? Het leesniveau van alle kinderen verhogen en vooral het leesplezier aanwakkeren.

Rozanne vertelde over de uitdagingen waar de school voor stond. De leesresultaten op de Ichthus lieten te wensen over en er was te weinig aandacht voor leesplezier. “Er was geen schoolbibliotheek zoals we die nu kennen, en leesinitiatieven waren sporadisch en onsamenhangend,” legt ze uit. Maar Rozanne en het team lieten zich niet ontmoedigen. Ze wisten dat de sleutel tot succes lag in het creëren van een aantrekkelijke en toegankelijke leesomgeving voor de kinderen.

Een nieuwe start

Met vastberadenheid en een visie op verandering begon het avontuur. De schoolbibliotheek is getransformeerd tot een aantrekkelijke en overzichtelijke ruimte. “Het is nu een plek waar kinderen graag en vaak komen,” vertelt Rozanne trots. “We hebben veel tijd en energie gestoken in het inrichten van de bibliotheek en het resultaat mag er zijn.”

Kinderen krijgen elke week meerdere kansen om een boek te kiezen voor in de klas en daarnaast elke 2 à 3 weken de kans om een boek mee naar huis te nemen, wat de betrokkenheid ook van ouders vergroot. Rozanne geeft ouders advies om thuis samen met hun kinderen te lezen en de leesconsulent van de bibliotheek wordt actief betrokken bij de school.

De methode Atlantis

Een van de veranderingen is de introductie van de methode Atlantis, een thematische benadering die lezen tot een plezierige ervaring maakt.

Een brede aanpak

Creatieve leesactiviteiten

Naast de bibliotheek en de methode Atlantis inspireert de leeswerkgroep de collega’s met verschillende werkvormen om het leesplezier te vergroten. Er worden raadsels rondom boeken georganiseerd, boekpresentaties gehouden en tutorlezen ingevoerd, waarbij kinderen uit hogere groepen samen lezen met de jongere. “We willen kinderen echt enthousiast maken voor lezen,” legt Rozanne uit. “Het zien van de kinderen die ’s ochtends niet meer willen stoppen met lezen, geeft ons veel voldoening.”

De inzet voor leesbevordering blijft niet beperkt tot de klaslokalen. Tijdens de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en schoolbrede projecten wordt extra aandacht besteed aan lezen. Leerkrachten laten hun favoriete boeken zien, wat een positieve stimulans blijkt te zijn. “Het hele team, van de jonge net afgestudeerde leerkrachten tot collega’s die al 40 jaar voor de klas staan, doet mee,” zegt Rozanne. “Die samenwerking maakt echt een verschil.”

De resultaten en de toekomst

De inspanningen van Rozanne en haar collega werpen vruchten af. “We realiseren dit jaar veel meer leesplezier bij de kinderen en dat zie je al een beetje terug in de leesresultaten,” vertelt Rozanne trots. Ze werken met een kwaliteitskaart waarop de focus op leesplezier centraal staat. Minimaal de eerste 15 minuten van elke schooldag worden besteed aan zelf lezen, er wordt elke dag voorgelezen door alle leerkrachten, de kleutergroepen werken wekelijks met een boek van de week en alle klassen hebben nu een eigen leeshoek.

Maar er zijn ook uitdagingen. De toestroom van NT2-leerlingen en kleuters die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, vereist extra ondersteuning. De samenwerking met de peuters en de groep 3-leerlingen wordt versterkt en ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd.

Een persoonlijke reis

Rozanne, die eerst in Amsterdam West werkte, vindt haar passie in het werken met kinderen en het bevorderen van leesplezier. “Er is niets leukers dan te zien dat het de kinderen lukt,” zegt ze. “Ik hoop nog lang voor groep 3 te staan en vooral te zien hoe de Ichthus vanuit rust en stevige basis echt gaat sprankelen.”

De boodschap

De reis van Rozanne en de leeswerkgroep laat zien dat verandering mogelijk is met vastberadenheid en samenwerking. “Mijn droom voor de leesontwikkeling bij kinderen is dat ze de magie van lezen ontdekken en dat dit hun kansen vergroot,” zegt Rozanne. “Lezen biedt zoveel meer dan alleen kennis; het opent deuren naar nieuwe werelden en mogelijkheden.”

Rozanne’s verhaal is een mooi en inspirerend voorbeeld van hoe toewijding en een gezamenlijke inspanning kunnen leiden tot positieve veranderingen in het onderwijs. De Ichthus, met haar diverse populatie en betrokken team, staat nu sterker dan ooit in haar missie om kinderen te helpen groeien en bloeien, zowel in leesvaardigheid als in plezier.