verbinding vertrouwen vakkundigheid

Ruim 300 medewerkers werken dagelijks met hart en ziel aan kwalitatief goed onderwijs voor ruim 3000 leerlingen. We geven- en krijgen- veel ruimte om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen over ons werk. Dat maakt dat we samen gaan voor onderwijs en een organisatie die morgen nog beter zijn dan vandaag!

verantwoordelijkheid geven en nemen


COLLEGE VAN
BESTUUR (CvB)

De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie en de totale beleidscyclus.

De heer J. rozema (Jan)

Bestuurder ad interim

RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

Het toezichthoudend en controlerende orgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviseert en de klankbordfunctie voor de bestuurder (CvB) vervult.

De heer J.W. Bloem (Jan Wolter)

Deskundigheidsgebied: bestuurlijke verhoudingen, governance en legal
Voorzitter RvT en lid Remuneratiecommissie RvT

De heer P.T.E. Reenalda (Peter)

Deskundigheidsgebied: onderwijs(management) en finance
Lid RvT en voorzitter Auditcommissie RvT

De heer R.R. Klinkert (Rob)

Deskundigheidsgebied: finance, inkoop, huisvesting en duurzaamheid
Lid RvT en Auditcommissie RvT

De heer K.F. Meertens (Fred)

Deskundigheidsgebied: digitaliseren en innovatie
Lid RvT en voorzitter commissie Onderwijskwaliteit, Innovatie en Identiteit RvT

Mevrouw S. NOPPERT (susanne)

Deskundigheidsgebied: finance, bestuur en verandermanagement in het maatschappelijk domein
Lid RvT en Auditcommissie RvT

PENTAKANTOOR
Het kantoorteam bestaat uit adviseurs en medewerkers voor ‘mens & werk’, ‘onderwijs & kwaliteit’, financiĆ«n, facilitair, ICT, communicatie en huisvesting. Bestuurder, schoolleiders en adviseurs vormen samen het beleid en geven daaraan uitvoering.

SCHOOLLEIDERS
De schoolleiders geven leiding aan hun schoolteams en zijn daarin integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en onderwijs op de scholen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Bij het opstellen van het schooleigen beleid is er inspraak van de MR nodig.

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Bij medezeggenschap op het organisatiebrede (Penta-)beleid is de centrale (P)GMR (= personele gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) betrokken.