alles draait om Emma & Youssef

Natuurlijk moet ieder kind leren lezen en rekenen. Maar er is meer nodig om tot een compleet en zelfbewust mens uit te groeien.

Wij creëren onderwijs dat optimale kansen biedt aan Emma en Youssef, waardoor zij zich waardig voelen, vaardig zijn voor de overstap naar kansrijke passend vervolgonderwijs en aardig doen naar zichzelf en hun omgeving. 

Waartoe dient ons onderwijs?

Ons basisonderwijs gaat het niet om de ontwikkeling van álle, maar om de vorming van de júíste talenten – talenten die kinderen helpen om meer en meer op een volwassen manier in de wereld te zijn.

In onze scholen bieden wij onderwijs dat zich richt op:

  • kwalificatie, op het aanbieden en verwerven van kennis en vaardigheden.
  • socialisatie, het wegwijs kunnen worden in tradities en de omgang met de ander en je omgeving
  • persoonsvorming, aandacht voor de vorming van de leerling als persoon.

Winnen met verschillen

Kinderen -hoe zeer ze soms op elkaar lijken- krijgen gelijke kansen als zij ongelijk onderwijs ontvangen. Om dit te benadrukken hebben wij naast Emma ook Youssef in het leven geroepen.

De essentie van goed onderwijs is dat het aansluit op de behoeften van de leerling. Youssef herinnert ons dagelijks aan het afstemmen van ons onderwijs op de zone van de naaste ontwikkeling. Activiteiten in die zone bieden optimale leermomenten voor kinderen. Iedere leerling is uniek en heeft dus iets anders van ons nodig. Precies die hoeveelheid hulp bieden waardoor de leerling met succes een taak zelf kan uitvoeren. Dat maakt ons vak ook zo ongelooflijk mooi.

Samen kom je verder

Iedere wijk is anders, iedere leerling is anders. Wat hebben Emma en Youssef op deze school nodig?

Door ons onderwijs af te stemmen naar lokale wijsheid maken wij het zo compleet en succesvol mogelijk. Dat kunnen wij niet alleen. Dat maken wij mogelijk door de samenwerking op te zoeken met verschillende partners en organisaties. Zo zorgen wij samen voor inclusief onderwijs en integratie van expertise op de plek waar het ertoe doet.

 

Onderwijs met een eigen gezicht

Emma & Youssef zijn onze fictieve leerlingen die symbool staan voor alle kinderen die bij onze scholen zijn ingeschreven. Zij zijn uniek en talentvol. Op al onze scholen bieden wij onderwijs dat aansluit op hun talenten en dat een goede voorbereiding biedt op het leven.

Hoe dat onderwijs er dan op z’n best uit ziet, stellen wij regelmatig ter discussie. Wij zijn altijd op zoek naar beter. Daarbij verliezen wij niet de kracht van de traditionele onderwijsvernieuwers uit het oog, omdat wij de kracht zien van ‘something old, something new, something borrowed…’ Wij blijven tevens niet gedachteloos doen wat we gewend waren te doen, maar vragen onszelf regelmatig af wat er nodig is om te komen tot de bedoeling van ons onderwijs. 

Wij geloven in geloven

Al onze scholen hebben hun eigen christelijke levensbeschouwelijke identiteit. Dat geeft een enorme diversiteit. Juist die verschillen, maken ons sterk. We leren veel van elkaar. Wij willen dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd wil voelen. Zodat ieder kind mee kan doen en iedere collega zijn/haar bijdrage kan leveren. Samen zijn in veelkleurigheid.

Wij zijn er van overtuigd dat ‘goed voorbeeld doet volgen’, dit geldt voor zowel collega’s als leerlingen. Als jij ’the change’ dùrft te zijn, kùn je het ook zijn en zal jouw voorbeeld leiden tot meer.

Verhalen bij Penta