alles draait om onze leerlingen

Natuurlijk moet ieder kind leren lezen en rekenen. Maar er is meer nodig om tot een compleet en zelfbewust mens uit te groeien.

Waartoe dient ons onderwijs?

Ons basisonderwijs gaat het niet om de ontwikkeling van álle, maar om de vorming van de júíste talenten – talenten die kinderen helpen om meer en meer op een volwassen manier in de wereld te zijn.

Wij creëren onderwijs dat leerlingen optimale kansen biedt, waardoor zij zich waardig voelen, vaardig zijn voor de overstap naar kansrijke passend vervolgonderwijs en aardig doen naar zichzelf en hun omgeving. 

In onze scholen bieden wij onderwijs dat zich richt op:

  • kwalificatie, op het aanbieden en verwerven van kennis en vaardigheden.
  • socialisatie, het wegwijs kunnen worden in tradities en de omgang met de ander en je omgeving
  • persoonsvorming, aandacht voor de vorming van de leerling als persoon.

Hoe dat onderwijs er op z'n best uitziet?

Dat is een proces van handelen en reflecteren. Wij zijn altijd op zoek naar beter en willen ons daartoe in een cyclisch proces ontwikkelen. Om het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen te kunnen bieden,  werken wij intensief samen. Deze 6 begrippen vormen de kernwaarden van ons gedrag.

Wij geloven in geloven

Al onze scholen hebben hun eigen christelijke levensbeschouwelijke identiteit. Dat geeft een enorme diversiteit. Juist die verschillen maken ons sterk. Wij leren veel van elkaar. Wij willen dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Zodat ieder kind mee kan doen en iedere collega een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Verhalen bij Penta