Na 3 / 11 mei scholen mogelijk weer gedeeltelijk open?

Nieuwsbericht stichting Penta

In de media is momenteel het gesprek volop gaande over de op handen zijnde mededelingen rondom verlenging of verlichting van de Corona-maatregelen. Wij hopen natuurlijk dat onze scholen op termijn weer gefaseerd opengesteld mogen worden. Om u ook vanuit het onderwijs te informeren het volgende:
De geplande meivakantie gaat door. Want alle medewerkers in het primair onderwijs hebben recht op vakantie, schreef minister Arie Slob eerder in zijn brief naar de Tweede Kamer. Het bieden van afstandsonderwijs of extra begeleiding op vrijwillige basis blijft natuurlijk wel mogelijk. 
Stichtingen, bestuurders en scholen & schoolleiders zijn hierover geadviseerd door het ministerie van onderwijs. Dit betekent dat alle ouders van Penta scholen over de vakantieregeling van de eigen school worden geïnformeerd. 
Verder is het zo dat we aanstaande dinsdag 21 april nieuwe aanwijzingen t.a.v. het verlengen of versoepelen van de Corona-maatregelen verwachten van het kabinet en ministerie. Aangezien dit vlak voor de aangekondigde meivakanties in het onderwijs valt, vragen we u als ouders – en leerlingen !- ons daarna nog even tijd te gunnen om ons daarop voor te bereiden en te reorganiseren. Want scholen gedeeltelijk of gefaseerd weer open: we willen het graag, maar we zullen dit dan ook veilig en verantwoord, volgens de voorschriften en adviezen van het RIVM doen. Daarbij is het altijd nodig om met al onze medewerkers, ook met hen die mogelijk bezorgd zijn of in de kwetsbare doelgroep vallen, oplossingen op maat te zoeken.

Samen zoeken naar oplossingen 
Uitgangspunt is dat het primair onderwijs en kinderopvangpartners, ook in Hoorn, gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. Enerzijds gaat het om het opvangen van de kinderen van ouders in vitale beroepen. Anderzijds gaat bij de noodopvang voor kinderen in kwetsbare situatie alleen om de groep kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren. Dit zal in alle gevallen maatwerk zijn, in onderling overleg, waarbij de gemeente de regie neemt. Bij knelpunten en complexe situaties zoeken gemeente, onderwijs – scholen, en kinderopvang samen naar oplossingen. Overleg met ouders – en het belang van kinderen - staat daarbij voorop. 
Deze afspraken zijn ook leidend indien de kinderopvang mogelijk weer de deuren opent na 28 april en in het PO nog scholen gesloten zijn in verband met de meivakantie.
U kunt, bij vragen hierover, deze direct stellen bij uw eigen schoolleiding. We houden graag contact – ook op afstand!

Namens Stichting Penta, bestuurder Gea Koops

Penta logo bijgesneden Penta logo bijgesneden