Scholen dicht per 16 maart

noodopvang per school open 

 

De scholen in de gemeente Hoorn sluiten vanaf 16 maart t/m 6 april 2020 wegens het Coronavirus. Scholen gaan dicht maar onderwijspersoneel blijft wel samenwerken met de kinderopvang om noodlocaties voor ouders met een beroep in een vitale sector open te houden, aanvankelijk op zoveel mogelijk plekken. Later in de week kunnen we deze opvang meer concentreren op strategische plekken in Hoorn.


Op maandag 16 maart wordt in elke school in Hoorn een noodopvang ingericht voor de kinderen van die school. De noodopvang is open van begin schooltijd tot einde schooltijd. De kinderen die normaal gesproken buitenschoolse opvang hebben, kunnen tot 18.30 uur op school blijven.  

De noodopvang wordt bemand door onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers van de verschillende kinderopvangorganisaties. Ouders geven hun kind een tussendoortje, lunch en een vieruurtje mee. 

Afhankelijk van het aantal kinderen dat op maandag 16 maart naar de noodopvang komt, wordt de noodopvang de dag erna mogelijk voor meerdere scholen in de wijk geclusterd. 

In de loop van de week krijgen ouders van de school bericht hoe er onderwijs op afstand gegeven kan worden. 

 

Ouders en medewerkers worden zsm via de organisatie-eigen communicatiekanalen nader geïnformeerd. Houd uw Fiep-app, Parnassys en mail in de gaten.

 

teams- / schoolleiding en bestuur van stichting Penta