Passend onderwijs


Plannen passend onderwijs

Ouders moeten vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf
1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

De huidige organisatie van passend onderwijs is complex. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen in de regio samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden.

 

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt.

Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden.

Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

 

Financiering passend onderwijs

In het nieuwe stelsel wordt de leerling-gebonden financiering (rugzak) afgeschaft. Het budget blijft wel volledig beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Die zetten het geld zo doeltreffend mogelijk in.

 

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen

De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de vier jaar vast in een ondersteuningsplan. HIerin staat onder meer hoe de scholen:

- het passend onderwijs in hun regio inrichten;

- het geld voor extra ondersteuning besteden;

- leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;

- ouders informeren.

 

Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven wordt binnen het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad geformeerd waarin de medezeggenschap geregeld is.
 

Hieronder vindt u de informatiebrochure inzake Passend Onderwijs

Brochure Passend Onderwijs

 

Indien u verder nog vragen heeft over Passend Onderwijs, verwijzen wij u graag naar de informatiepagina 'ouders en leerlingen' van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop:

Informatiepagina �ouders en leerlingen�

 

Indien u hier niet het antwoord op uw vraag vindt, heeft u de mogelijkheid contact te leggen met het samenwerkingsverband middels het invullen van het 'bel me terug' formulier op de informatiepagina van De Westfriese Knoop.