Schooldirectie


De twaalf Penta vestigingen worden aangestuurd door een schooldirecteur (zie overzicht onder scholen in het menu).

 

De Bestuurder heeft taken en verantwoordelijkheden aan de schooldirecteuren gemandateerd, die nader zijn omschreven in opgestelde mandaatcontracten tussen Bestuurder en schooldirecteur. De schooldirecteur geeft leiding aan het schoolteam.