Strategie


Op welke wijze worden de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd? Om deze visie goed vorm te kunnen geven zijn duidelijke gezamenlijke kaders nodig en een heldere visie op onderwijs. Het is van belang dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
 

De visie van Stichting Penta is uitgewerkt in de volgende strategische speerpunten:
 

De combinatie van beleidsruimte voor en binnen de scholen leidt tot creatief, innovatief en kwalitatief goed onderwijs;
 

De scholen binnen Stichting Penta opereren autonoom binnen duidelijke kaders;
 

De betrokkenen binnen Stichting Penta hebben een professionele houding en worden professioneel ondersteund. Dit betekent dat medewerkers individuele vrijheid krijgen en over hun handelen achteraf verantwoording afleggen;
 

Stichting Penta wil een lerende organisatie zijn, waarin scholen van elkaar leren en interne reflectie plaats vindt;
 

Stichting Penta staat open voor en neemt deel aan maatschappelijke ontwikkelingen.