Visie


De visie van Stichting Penta is erop gericht alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en management, te laten floreren. In de visie van Stichting Penta staat paternalisme c.q. betutteling ontplooiing van professionals in de weg. Onder het motto: ‘De regie ligt bij jezelf’ wordt de verantwoordelijkheid daar neergelegd waar deze thuis hoort. Niet alleen krijgen scholen de ruimte zelf beleid uit te stippelen, ook personeelsleden en leerlingen worden uitgedaagd om in beweging te blijven en verantwoordelijkheid te nemen.