Welkom bij Stichting Penta


Stichting Penta behoort met haar elf scholen in Hoorn en omstreken tot een van de meest innovatieve schoolbesturen van Nederland. Alle scholen hebben hun eigen levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke identiteit.

Er zijn vijf Rooms-katholieke, twee (Protestants-)christelijke, één interconfessionele en vier oecumenische scholen. Van deze scholen zijn er twee Jenaplanscholen, twee OGO-scholen en is er één Daltonschool.

Voor meer informatie over onze scholen kunt u een keuze maken in het menu ‘Scholen’.

PENTA, bijzonder onderwijs met een eigen gezicht!

Stichting Penta heeft vier kernwoorden gekozen die kenmerkend zijn voor de stichting en bepalend zijn voor de koers van de stichting:

Bijzonder
Vanuit de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en de afzonderlijke scholen is er zorg en aandacht voor de betrokkenen (de medewerkers, de leerlingen en ouders) met of zonder beperkingen.

Herkenning en erkenning
De stichting streeft ernaar dat alle betrokkenen zichzelf herkennen in de missie en visie en zichzelf erkend voelen en weten.

Pluriformiteit
De stichting wil kleurrijk zijn zowel qua vorm als qua inhoud. Dit blijkt zowel uit de verschillende levensbeschouwelijke identiteiten als uit de variëteit aan onderwijsconcepten.

Ondernemend
De stichting wil vooruit kijken, durft risico’s te nemen en lef te tonen. Dit vraagt een proactieve houding durf om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in concrete plannen.